Kůra, Štěpka

V rámci rozšíření sortimentu nabízíme nejen zahradním firmám, ale i drobným pěstitelům modřínovou kůru

Cena 300 Kč/m³

Vyrábíme odkorněnou štěpku z různých dřevin používanou k dekorativním zahradnickým účelům nebo jako palivo.

Cena 300 Kč/m³

Ceny jsou uvedeny bez DPH